Η Πλάτη (τουρκ. Yassıada), ένα από τα πιο μικρά Πριγκηπόννησα (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_AS1_PR_PLATI_001.jpg
Τίτλος
Η Πλάτη (τουρκ. Yassıada), ένα από τα πιο μικρά Πριγκηπόννησα (το 2001)
Περιγραφή
Πλάτη (τουρκ. Yassıada, ένα από τα εννέα Πριγκηπόννησα / Adalar στη Θάλασσα του Μαρμαρά) φωτ 01. Λήψη από τη θάλασσα
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Πριγκηπόννησα.