Δύση στη Θάλασσα του Μαρμαρά (από τα Καλαμίσια, τον Σεπτέμβριο του 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_AS1_CHKal_012.jpg
Τίτλος
Δύση στη Θάλασσα του Μαρμαρά (από τα Καλαμίσια, τον Σεπτέμβριο του 2001)
Περιγραφή
Καλαμίσια / Kalamış, παραθαλάσσιο προάστιο και μαρίνα, φωτ 12.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Λιμάνι.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.