Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (το 2001). Σε κύκλο: Το παλαιό ελληνικό Σχολείο πάνω από το λιμάνι της Χώρας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_111b.jpg
Τίτλος
Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (το 2001). Σε κύκλο: Το παλαιό ελληνικό Σχολείο πάνω από το λιμάνι της Χώρας
Περιγραφή
Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (Προκόννησος και Προικόνησος, τ. Marmara Adası
νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων), φωτ 111β.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Μαρμαρονήσια.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.