Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_135a.jpg
Τίτλος
Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (το 2001)
Περιγραφή
Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (Προκόννησος και Προικόνησος, τ. Marmara Adası
νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων), φωτ 135α.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.