Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (το 2001): Παλαιό κάρο ζωγραφισμένο κι εγκαταλελειμμένο στην εξοχή
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_143.jpg
Τίτλος
Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (το 2001): Παλαιό κάρο ζωγραφισμένο κι εγκαταλελειμμένο στην εξοχή
Περιγραφή
Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (Προκόννησος και Προικόνησος, τ. Marmara Adası
νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων), φωτ 143.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Μαρμαρονήσια.
Μέσα μεταφοράς.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.