Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Εγκαταλελειμμένα βυζαντινά λατομεία
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_PAL_110a.jpg
Τίτλος
Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Εγκαταλελειμμένα βυζαντινά λατομεία
Περιγραφή
Παλάτια / Saraylar του Μαρμαρά (οικισμός και λατομεία μαρμάρου στα ΒΔ του νησιού Μαρμαράς / Marmara Adası) φωτ 110α. Μισοτελειωμένη σαρκοφάγος και ημιτελές κιονόκρανο, που δεν μεταφέρθηκαν στο υπαίθριο Μουσείο. Ο τόπος είναι διάσπαρτος από πρωτοβυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη, ημιτελή τα περισσότερα.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Κιονόκρανο.
Μαρμαρονήσια.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.
Σαρκοφάγος.