Η Θάλασσα του Μαρμαρά από τα Παλάτια της Μαρμαρονήσου (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_PAL_118.jpg
Τίτλος
Η Θάλασσα του Μαρμαρά από τα Παλάτια της Μαρμαρονήσου (το 2001)
Περιγραφή
Παλάτια / Saraylar του Μαρμαρά (οικισμός και λατομεία μαρμάρου στα ΒΔ του νησιού Μαρμαράς / Marmara Adası) φωτ 118.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Μαρμαρονήσια.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.