Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Το υπαίθριο μουσείο με αρχιτεκτονικά μέλη κυρίως της Πρωτοβυζαντινής εποχής (κιονόκρανα κλπ)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_PAL_122.jpg
Τίτλος
Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Το υπαίθριο μουσείο με αρχιτεκτονικά μέλη κυρίως της Πρωτοβυζαντινής εποχής (κιονόκρανα κλπ)
Περιγραφή
Παλάτια / Saraylar του Μαρμαρά (οικισμός και λατομεία μαρμάρου στα ΒΔ του νησιού Μαρμαράς / Marmara Adası) φωτ 122. Ένα πρόχειρα οργανωμένο «αρχαιολογικό πάρκο», όπου συγκεντρώθηκαν μερικά από τα εκατοντάδες σκόρπια κιονόκρανα κι άλλα ημιτελή μαρμάρινα κομμάτια, εγκαταλελειμμένα στα δεκάδες αρχαία λατομεία ένα γύρω.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Κιονόκρανο.
Μάρμαρο.
Μαρμαρονήσια.
Μουσείο.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.