Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Ημιτελής στήλη, ογκώδης σπόνδυλος και άλλα μαρμάρινα κομμάτια
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_PAL_136.jpg
Τίτλος
Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Ημιτελής στήλη, ογκώδης σπόνδυλος και άλλα μαρμάρινα κομμάτια
Περιγραφή
Παλάτια / Saraylar του Μαρμαρά (οικισμός και λατομεία μαρμάρου στα ΒΔ του νησιού Μαρμαράς / Marmara Adası) φωτ 136. Έχουν και αυτά τοποθετηθεί στο πρόχειρα οργανωμένο «αρχαιολογικό πάρκο», κοντά στα σύγχρονα λατομεία, όπου συγκεντρώθηκαν μερικά από τα εκατοντάδες σκόρπια κιονόκρανα κι άλλα ημιτελή μαρμάρινα κομμάτια, εγκαταλελειμμένα στα δεκάδες αρχαία λατομεία ένα γύρω.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Μαρμαρονήσια.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.