Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Πλοία περιμένουν στο λιμανάκι να φορτώσουν μάρμαρα
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_PAL_139.jpg
Τίτλος
Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Πλοία περιμένουν στο λιμανάκι να φορτώσουν μάρμαρα
Περιγραφή
Παλάτια / Saraylar του Μαρμαρά (οικισμός και λατομεία μαρμάρου στα ΒΔ του νησιού Μαρμαράς / Marmara Adası) φωτ 139.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Λιμάνι.
Μαρμαρονήσια.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.