Μεγάλος Εσπερινός την παραμονή της Ινδίκτου 2017: Το δεξί ψαλτήρι στον ναό της Πηγής (Μπαλουκλί)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M001b_E2017_006.JPG
Τίτλος
Μεγάλος Εσπερινός την παραμονή της Ινδίκτου 2017: Το δεξί ψαλτήρι στον ναό της Πηγής (Μπαλουκλί)
Περιγραφή
Μεγάλος Εσπερινός στον ναό της Ιεράς Πατρ. και Σταυροπηγιακής Μονής Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί), φωτ 06.
Χρόνος λήψης
31/8/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εσπερινός.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Σύγχρονη εποχή.
Ψαλτήρι.