Μονή Πηγής, Μπαλουκλί (άνοιξη του 2007): Η δίγλωσση επιγραφή στην είσοδο της Μονής
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2-M001_035.jpg
Τίτλος
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί (άνοιξη του 2007): Η δίγλωσση επιγραφή στην είσοδο της Μονής
Περιγραφή
Μονή Πηγής (Μπαλουκλί). Μετά την ανακαίνιση: Η (νέα) δίγλωσση επιγραφή στην είσοδο της Μονής, ελληνικά και τουρκικά.
Χρόνος λήψης
2/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Μοναστήρια.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.