Κίλτυ-Λαμπρινίδης, Εγχειρίδιο Φυτοθεραπείας (1989)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κίλτυ-Λαμπρινίδης, Εγχειρίδιο Φυτοθεραπείας (1989)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Τευχίδιο

Νικόλαος Κίλτυ-Λαμπρινίδης, Μικρό Εγχειρίδιο Φυτοθεραπείας. Εναλλακτικές Δυνατότητες (Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, Αθήνα 1989)

Στοιχεία
Συνοδευτική έκδοση για την Έκθεση «Περί Λίθων και Περί Βοτάνων» που πραγματοποιήθηκε στο Πανόραμα το φθινόπωρο του 1989.
Λέξεις - κλειδιά
Βότανα.
Βοτανολογία.
Ελλάδα.
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα.
Φυσικό περιβάλλον.
Φυτά.