Κ/Πολη (το 2007). Η καρδιά του ιστορικού κέντρου της παλαιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_CITYAA_053.jpg
Τίτλος
Κ/Πολη (το 2007). Η καρδιά του ιστορικού κέντρου της παλαιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας
Περιγραφή
Κ/Πολη, Ιστορικό κέντρο, φωτ 53.
Χρόνος λήψης
25/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Οθωμανικά μνημεία.
Παλαιά Πόλη.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.