Κ/Πολη (το 2007). Η καρδιά του ιστορικού κέντρου της παλαιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_CITYAA_051.jpg
Τίτλος
Κ/Πολη (το 2007). Η καρδιά του ιστορικού κέντρου της παλαιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας
Περιγραφή
Κ/Πολη, Ιστορικό κέντρο, φωτ 51.
Χρόνος λήψης
26/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Ειρήνη, αγία.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Κωνσταντινούπολη, οθωμανικά μνημεία.
Παλαιά Πόλη.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.