Σταυρίδης, Οφφικιάλοι της ΜΧΕ από το 1923 έως το 2000 (2001)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Σταυρίδης, Οφφικιάλοι της ΜΧΕ από το 1923 έως το 2000 (2001)
Συγγραφέας
Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Διδάσκαλος του Ευαγγελίου, Καθηγητής της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Τίτλος
Oφφικιάλοι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
Υπότιτλος
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως, 1923 - σήμερον
Χρονολογία
2001
Δημοσιευμένο
Ναι
Αρ. σελίδων
11
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Αυτοτελές.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, επιχειρηματίας.
Αθηναγόρας, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Αμερική / Η.Π.Α..
Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως.
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Γεδεών Μανουήλ.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Δημήτριος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Εικοστός αιώνας.
Επιστήμονες.
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Θεσμοί.
Κλήρος, κληρικοί.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Λόγιοι.
Μουσικός, μουσικοί.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Φώτιος Β΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.