Άγιος Λουκάς Καρπάθου: Ο έφιππος άγιος Γεώργιος
[Φωτογραφικό υλικό]

GDO_KAR_EK_LUK_025ma.JPG
Τίτλος
Άγιος Λουκάς Καρπάθου: Ο έφιππος άγιος Γεώργιος
Περιγραφή
Άγιος Λουκάς Καρπάθου, ξωκλήσι, φωτ 25μα.
Χρόνος λήψης
19/7/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΚΓ / KG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Γεώργιος, άγιος.
Έφιππος, έφιπποι / Καβαλάρης.
Κάρπαθος, νησί.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.