Χαρράν (Άνω Μεσοποταμία): Αψιδωτά ανοίγματα στους τοίχους του Κάστρου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_U_HAR_F_032.JPG
Τίτλος
Χαρράν (Άνω Μεσοποταμία): Αψιδωτά ανοίγματα στους τοίχους του Κάστρου
Περιγραφή
Χαρράν / Harran (ΝΑ Τουρκία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία): Το μεσαιωνικό Κάστρο, φωτ 32. Λήψη από τον εσωτερικό αυλόγυρο προς τον Νότο.
Χρόνος λήψης
23/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Κάστρο.