Νεαρή Βεδουίνα στο τσαγιτζίδικο της Χαρράν (το 2009)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_U_HAR_S_012a.JPG
Τίτλος
Νεαρή Βεδουίνα στο τσαγιτζίδικο της Χαρράν (το 2009)
Περιγραφή
Βεδουίνικο τσαγιτζίδικο και μαγαζί σε πλινθόκτιστο συγκρότημα κυψελόσχημων κατασκευών στον οικισμό Χαρράν (Harran / Altınbaş) φωτ 12α.
Χρόνος λήψης
23/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Βεδουίνοι.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Γυναίκες.
Οικισμός.