Μεγάλο Τζαμί της Χαρράν / Ούλου Τζαμί: Η δίγλωσση ενημερωτική πινακίδα έρημη και μόνη
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_U_HAR_M_015.JPG
Τίτλος
Μεγάλο Τζαμί της Χαρράν / Ούλου Τζαμί: Η δίγλωσση ενημερωτική πινακίδα έρημη και μόνη
Περιγραφή
Ούλου Τζαμί / το Μεγάλο Τζαμί του 8ου αι. στη Χαρράν / Harran (ΝΑ Τουρκία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία) φωτ 15.
Χρόνος λήψης
23/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Ισλαμική αρχιτεκτονική.
Ισλαμικός πολιτισμός.
Ομαγιάδες, δυναστεία / Umayyad.
Τζαμί της Παρασκευής.
Ύστερη Αρχαιότητα.