Προϊστορικό Ιερό Γκιομπεκλί Τεπέ: Ο ένας από τους δύο κυκλικούς λατρευτικούς χώρους με τα γιγάντια γλυπτά της 10ης χιλιετίας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_U_GOBEKLI_026.JPG
Τίτλος
Προϊστορικό Ιερό Γκιομπεκλί Τεπέ: Ο ένας από τους δύο κυκλικούς λατρευτικούς χώρους με τα γιγάντια γλυπτά της 10ης χιλιετίας
Περιγραφή
Γκιομπεκλί Τεπέ / Göbekli Tepe (οργανωμένο Ιερό της εποχής του Λίθου, 10η-8η χιλιετία, στην Άνω Μεσοποταμία, ΝΑ Τουρκία, Νομός Şanlıurfa) φωτ 26.
Χρόνος λήψης
23/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Εποχή του Λίθου.
Ιερό / Ιερά.
Προϊστορική εποχή.