Γεσεμέκ, προϊστορική μονάδα παραγωγής γλυπτών: Ημιτελές έργο μεγάλων διαστάσεων, αφημένο επί τόπου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_G_YESEMEK_003.JPG
Τίτλος
Γεσεμέκ, προϊστορική μονάδα παραγωγής γλυπτών: Ημιτελές έργο μεγάλων διαστάσεων, αφημένο επί τόπου
Περιγραφή
Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο στον Νομό Γκαζίαντεπ, φωτ 03.
Χρόνος λήψης
21/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Βασάλτης.
Γλυπτό, γλυπτά.
Εποχή Σιδήρου.
Παραγωγική μονάδα.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορική Μέση Ανατολή.
Χιττιτικός πολιτισμός.