Γεσεμέκ: Γενική άποψη του προϊστορικού εργαστηρίου γλυπτικής
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_G_YESEMEK_004.JPG
Τίτλος
Γεσεμέκ: Γενική άποψη του προϊστορικού εργαστηρίου γλυπτικής
Περιγραφή
Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο στον Νομό Γκαζίαντεπ, φωτ 04.
Χρόνος λήψης
21/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αραμαίοι.
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Βασάλτης.
Γλυπτό, γλυπτά.
Εποχή Σιδήρου.
Παραγωγική μονάδα.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορική Μέση Ανατολή.
Χιττιτικός πολιτισμός.