Γεσεμέκ, προϊστορική μονάδα παραγωγής γλυπτών: Οι (δίδυμοι;) θεοί των βουνών
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_G_YESEMEK_007.JPG
Τίτλος
Γεσεμέκ, προϊστορική μονάδα παραγωγής γλυπτών: Οι (δίδυμοι;) θεοί των βουνών
Περιγραφή
Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο στον Νομό Γκαζίαντεπ, φωτ 07. Πιστεύεται ότι απεικονίζονται οι θεότητες των βουνών Αμανός της ΒΔ Συρίας.
Χρόνος λήψης
21/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικές λατρείες.
Αραμαίοι.
Βασάλτης.
Γλυπτό, γλυπτά.
Εποχή Σιδήρου.
Νεοχιττιτικός πολιτισμός.
Παραγωγική μονάδα.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορική Μέση Ανατολή.