Γεσεμέκ, προϊστορικό εργαστήριο γλυπτικής: Το υδρευτικό έργο, απαραίτητο για την παραγωγική μονάδα
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_G_YESEMEK_012.JPG
Τίτλος
Γεσεμέκ, προϊστορικό εργαστήριο γλυπτικής: Το υδρευτικό έργο, απαραίτητο για την παραγωγική μονάδα
Περιγραφή
Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο στον Νομό Γκαζίαντεπ, φωτ 12.
Χρόνος λήψης
21/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εποχή Σιδήρου.
Παραγωγική μονάδα.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορική Μέση Ανατολή.
Ύδρευση.
Χιττιτικός πολιτισμός.