Γεσεμέκ, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_G_YESEMEK_015.JPG
Τίτλος
Γεσεμέκ, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο
Περιγραφή
Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο στον Νομό Γκαζίαντεπ, φωτ 15.
Χρόνος λήψης
21/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Παραγωγική μονάδα.
Προϊστορική Μέση Ανατολή.
Χλωρίδα.