Γεσεμέκ, προϊστορικό εργαστήριο γλυπτικής: Ημιτελές λιοντάρι
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_G_YESEMEK_016.JPG
Τίτλος
Γεσεμέκ, προϊστορικό εργαστήριο γλυπτικής: Ημιτελές λιοντάρι
Περιγραφή
Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο στον Νομό Γκαζίαντεπ, φωτ 16. Σκαλισμένο σε ένα κομμάτι από βασάλτη, το λιοντάρι --ένα από τα κυρίαρχα ζώα των προϊστορικών πολιτισμών-- κατασκευάστηκε σε φυσικό μέγεθος αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε ίσως γιατί δεν βρέθηκε αγοραστής.
Χρόνος λήψης
21/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγρια ζώα.
Αραμαίοι.
Βασάλτης.
Εποχή Σιδήρου.
Παραγωγική μονάδα.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορική Μέση Ανατολή.
Χιττιτικός πολιτισμός.