Σαρωνικός και ΝΔ προάστια της Αττικής: Η Βουλιαγμένη, το Μεγάλο Καβούρι, η Βούλα
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_S_V_011.JPG
Τίτλος
Σαρωνικός και ΝΔ προάστια της Αττικής: Η Βουλιαγμένη, το Μεγάλο Καβούρι, η Βούλα
Περιγραφή
Σαρωνικός κόλπος και Βουλιαγμένη φωτ 11. Λήψη από αεροπλάνο
Χρόνος λήψης
23/1/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αττική.
Σαρωνικός κόλπος.