Από το αεροπλάνο: Πλοίο στην είσοδο του Σαρωνικού κόλπου
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_S_006.JPG
Τίτλος
Από το αεροπλάνο: Πλοίο στην είσοδο του Σαρωνικού κόλπου
Περιγραφή
Σαρωνικός κόλπος και Βουλιαγμένη φωτ 06.
Χρόνος λήψης
23/1/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αττική.
Πλοίο.
Σαρωνικός κόλπος.