Η θέα στον κάμπο του οικισμού από τη νότια πλευρά του Κάστρου του Μολύβου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_020.JPG
Τίτλος
Η θέα στον κάμπο του οικισμού από τη νότια πλευρά του Κάστρου του Μολύβου
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 020.
Χρόνος λήψης
23/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουνά.
Κάστρο.
Λέσβος.