Κάστρο Μολύβου: Η κάτω πύλη, έργο του 1571/72, με την οθωμανική επιγραφή στο υπέρθυρο
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_007.JPG
Τίτλος
Κάστρο Μολύβου: Η κάτω πύλη, έργο του 1571/72, με την οθωμανική επιγραφή στο υπέρθυρο
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 007. Η εξωτερική είσοδος του κάστρου είναι οθωμανικής κατασκευής και επιστεγάζεται με οξυκόρυφο τόξο. Στο υπέρθυρο έχει τοποθετηθεί μια καλλιγραφημένη επιγραφή, πάνω σε μεγάλη μαρμάρινη πλάκα.
Χρόνος λήψης
23/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Οχυρωματική τέχνη.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.