Κάστρο Μολύβου: Η νότια πλευρά του εξωτερικού τείχους
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_003.JPG
Τίτλος
Κάστρο Μολύβου: Η νότια πλευρά του εξωτερικού τείχους
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 003. Η ενισχυμένη με κανονιοθυρίδες νότια πλευρά του τείχους για να εποπτεύει και να προστατεύει τον οικισμό που απλώνεται ακριβώς από κάτω. Στο βάθος η θάλασσα του Αιγαίου.
Χρόνος λήψης
28/1/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Κάστρο.
Λέσβος.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.