Μόλυβος, στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου: «Ο ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ο Αιγύπτιος» και το θαλασσινό θαύμα, εικόνα του 1914
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_019.JPG
Τίτλος
Μόλυβος, στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου: «Ο ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ο Αιγύπτιος» και το θαλασσινό θαύμα, εικόνα του 1914
Περιγραφή
Μόλυβος φωτ 019, Άγιος Νικόλαος φωτ 2. Η εικόνα του αγίου Μηνά είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Πάνω: ο ένοπλος άγιος απεικονίζεται όρθιος ντυμένος με στρατιωτική στολή. Βαστά ασπίδα και δόρυ στο αριστερό χέρι και Σταυρό στο δεξί. Η επιγραφή στα πόδια του, που χωρίζει το πάνω από το πολύ μικρότερο κάτω μέρος: «Δαπ. [άνη] ἱερομχ. (ιερομόναχου) Γαβρ. [ιήλ] Κ. Βαζιριαντζίκη. 1914». Ακριβώς από κάτω υπάρχει άλλη επιγραφή που εξηγεί την απεικόνιση του θαύματος που καλύπτει το κάτω μέρος της εικόνας: «Οἱ ἅγ. Μηνᾶς Βίκτωρ καί Βικέντιος ἐξάγουσι τόν ἐν θαλάσσῃ πεσόντα δοῦλον» (βλ. κοντινό στη φωτ 19α). Αυτό το θαλασσινό θαύμα εξηγεί ίσως γιατί ο άγιος Μηνάς έχει τοποθετηθεί δίπλα στην εικόνα της Παναγίας, στο αριστερό άκρο του τέμπλου, δηλαδή εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει η εικόνα του αγίου Νικολάου στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. Ο λαϊκός αγιογράφος απέδωσε ένα θέμα αγαπητό στον ναυτόκοσμο του Μολύβου.
Χρόνος λήψης
23/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιογραφική τέχνη, λαϊκή.
Εικόνα φορητή.
Εικοστός αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θαύματα.
Λέσβος.
Μηνάς, άγιος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τέμπλο / εικονοστάσι.