Πανοραμική άποψη του Μολύβου από το βουνό Λεπέτυμνος
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_009.JPG
Τίτλος
Πανοραμική άποψη του Μολύβου από το βουνό Λεπέτυμνος
Περιγραφή
Μόλυβος, φωτ 009. Πανοραμική άποψη του Μολύβου (κοιτώντας ΒΔ), όπου μόλις διακρίνεται το κάστρο που στεφανώνει τον λόφο. Στα δεξιά: οι απέναντι ακτή της μικρασιατικής γης, τα Ν-ΝΔ παράλια της αρχαίας Τρωάδας. Λήψη από τις πλαγιές του βουνού Λεπέτυμνος.
Χρόνος λήψης
28/1/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Βουνά.
Λέσβος.
Τρωάδα, χερσόνησος.