Βόρεια Λέσβος: Άλογα στην Εφταλού (άνοιξη του 2013)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_EF_010.JPG
Τίτλος
Βόρεια Λέσβος: Άλογα στην Εφταλού (άνοιξη του 2013)
Περιγραφή
Μόλυβος, Εφταλού φωτ 010. Δυο όμορφα άλογα βόσκουν σε χωράφι στην περιοχή της Εφταλούς.
Χρόνος λήψης
30/4/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Λέσβος.