Σίσκος (επιμ.), Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής (2017)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σίσκος (επιμ.), Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής (2017)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιωάννης Μπάκας, Αθ. Καραθανάσης, Βασ. Κουκουσάς, Πασχάλης Βαλσαμίδης, Σάββας Τσιλένης, Ο Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής και η κοινοτική εκπαίδευση στην Πόλη. Μνήμη Βαγγέλη Κεχριώτη, Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Σίσκος, βιβλιοφύλαξ των Πατριαρχείων (επιμ.), (Έκδοση της Ρωμαίικης Κοινότητας Νεοχωρίου, φροντίδα εκδόσεων Ιστός, Κωνσταντινούπολη 2017)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 978-605-4640-54-6
Στοιχεία
Στο τομίδιο δημοσιεύονται οι τέσσερις εισηγήσεις που έγιναν στην εσπερίδα η οποία οργανώθηκε από τη Ρωμαίικη Κοινότητα του βοσπορινού Νεοχωρίου (Νηχώρι και Γενίκιοϊ) στην Πόλη στις 7 Ιουνίου του 2014 με θέμα την πολυσχιδή δραστηριότητα του Πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή (α΄ πατρ. 1763-1768 και β΄ πατρ. 1773-1774) και τη συμβολή του στην υπόθεση της ελληνικής παιδείας στην Πόλη. Σύνολο σελ. 130.
Λέξεις - κλειδιά
Άνω Βόσπορος.
Βόσπορος.
Γεδεών Μανουήλ.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ζωγράφος Χρηστάκης, τραπεζίτης.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Λόγιοι.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Οθωμανικά Βαλκάνια.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παρθεναγωγείο.
Πατριαρχική Ακαδημία.
Σαμουήλ Α΄ (Χαντζερής), Οικ. Πατριάρχης.
Σχολείο.
Φαναριώτες.
Φωτογραφικά Αρχεία.