Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Η πρόσοψη του ιστορικού ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B008a6_004a.JPG
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Η πρόσοψη του ιστορικού ναού
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά (Samatya, Koça Mustafa Paşa) φωτ 04α. Λήψη από τον δυτικό αυλόγυρο: η δυτική όψη-πρόσοψη του ναού και τα εντοιχισμένα ανάγλυφα στην αρ. (βόρεια) πλευρά της πρόσοψης.
Χρόνος λήψης
4/2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Ανάγλυφο.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.