Ο αρμενικός Σουρπ Τακαβόρ στο ιστορικό κέντρο της Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_CH002a_017.JPG
Τίτλος
Ο αρμενικός Σουρπ Τακαβόρ στο ιστορικό κέντρο της Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Περιγραφή
Σουρπ Τακαβόρ, εκκλ. συγκρότημα της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας κοντά στο Τσαρσί, την Αγορά του Καντίκιοϊ (Surp Takavor Ermeni Kilisesi, Kadıköy) φωτ
Χρόνος λήψης
4/2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.