Στο ιστορικό κέντρο της Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ: Η οδική πινακίδα στον μεγάλο οριζόντιο πεζόδρομο
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_CH002a_021.JPG
Τίτλος
Στο ιστορικό κέντρο της Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ: Η οδική πινακίδα στον μεγάλο οριζόντιο πεζόδρομο
Περιγραφή
Σουρπ Τακαβόρ, εκκλ. συγκρότημα της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας κοντά στο Τσαρσί, την Αγορά του Καντίκιοϊ (Surp Takavor Ermeni Kilisesi, Kadıköy) φωτ 21.
Χρόνος λήψης
4/2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.