Αμφιάρειο Αττικής: Η Ιερή Πηγή απ’ όπου αναδύθηκε ο θεοποιημένος μάντης και θεραπευτής Αμφιάραος
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_014.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής: Η Ιερή Πηγή απ’ όπου αναδύθηκε ο θεοποιημένος μάντης και θεραπευτής Αμφιάραος
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 014. Η Ιερή Πηγή, που συνέδεε τον χθόνιο κόσμο-κόσμο των νεκρών με τον πάνω κόσμο-κόσμο των ζωντανών, ήταν ο λόγος ύπαρξης του αττικού Ιερού. Τα λείψανά της αποτελούνται από ένα ορθογώνιο φρέαρ, χτισμένο με μεγάλους λίθους σε δεύτερη χρήση (με εξωτ. διαστάσεις 1,75Χ1,75 μ κι εσωτερικές 0,60Χ0,60 εκ) και μια τετράπλευρη δεξαμενή (1,40Χ2,25 μ). Από αυτή τη δεξαμενή, την οποία ο Β. Πετράκος χρονολογεί στα ύστερα ρωµαϊκά χρόνια, αναβλύζει το νερό. Βρίσκεται στα νότια του Μεγάλου Βωμού, σε χαμηλότερο επίπεδο, και στα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Μεγάλου Ναού (πίσω αριστερά στη φωτ διακρίνονται οι κίονες της πρόσοψής του).
>>>>>>>>>>>>> Βλέπε και Συνοδευτικό Υλικό <<<<<<<<<<<
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Ελληνική μυθολογία.
Ιερό / Ιερά.
Λατρείες.
Νερό.
Παυσανίας.
Τελετουργίες.
Χθόνια θεότητα.