Αμφιάρειο Αττικής: Η δασωμένη ρεματιά και τα ερείπια γύρω από την Ιερή Πηγή
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_012.jpg
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής: Η δασωμένη ρεματιά και τα ερείπια γύρω από την Ιερή Πηγή
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 012. Τα ερείπια γύρω από την Ιερή Πηγή στα νότια του Μεγάλου Βωμού και δίπλα στο λουτρικό συγκρότημα (κρήνη, δεξαμενή, ανδρικά λουτρά) του Ιερού, τμήμα του οποίου διακρίνεται στο βάθος.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Ιερό / Ιερά.
Νερό.