Αμφιάρειο Αττικής: Ο σηκός του Μεγάλου Ναού με τις δύο κιονοστοιχίες που διαμορφώνουν τα τρία κλίτη (γενική άποψη, λήψη από τα Β-ΒΔ)
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_002.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής: Ο σηκός του Μεγάλου Ναού με τις δύο κιονοστοιχίες που διαμορφώνουν τα τρία κλίτη (γενική άποψη, λήψη από τα Β-ΒΔ)
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 002. Διακρίνονται οι μερικώς αναστηλωμένοι 5+5 κίονες ιωνικού ρυθμού των δύο κιονοστοιχιών που διαμορφώνουν τον τρίκλητο σηκό και η νότια μακριά πλευρά του ναού που αντικρίζει τον χείμαρρο.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαίος ναός.
Αρχαιότητες.
Αττική.
Ιερό / Ιερά.
Κλασική εποχή.