Στο αττικό Ιερό του Αμφιάραου: Γενική άποψη της Μεγάλης Στοάς του 4ου αι. π.Χ. (λήψη από τα δυτικά προς τα ανατολικά)
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_029.JPG
Τίτλος
Στο αττικό Ιερό του Αμφιάραου: Γενική άποψη της Μεγάλης Στοάς του 4ου αι. π.Χ. (λήψη από τα δυτικά προς τα ανατολικά)
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 026. Η Μεγάλη Στοά, όπου βρίσκονταν και τα δύο «εγκοιμητήρια», δηλαδή οι δύο μικρές αίθουσες για την κατάκλιση των ασθενών, χτίστηκε στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., λόγω της μεγάλης ακτινοβολίας του Ιερού και της αυξημένης προσέλευσης των πιστών. Όπως φαίνεται στη φωτ, το μακρόστενο κτήριο ακολουθεί την τυπική αρχιτεκτονική μορφή των στοών, του πιο χαρακτηριστικού ελληνικού κτίσματος που ανεγείρεται σε όλους τους δημόσιους χώρους.
Εδώ διακρίνονται: το δυτικό «εγκοιμητήριον» με τους δύο ιωνικούς κίονες που το χωρίζουν από την υπόλοιπη στοά (στο πρώτο πλάνο), ο τοίχος που έκλεινε το πίσω (βόρειο) μέρος της στοάς, ενώ στ’ αριστερά φαίνεται ο αναλημματικός τοίχος που κρατά την σκηνή του Θεάτρου, στο κέντρο: οι κάτω σπόνδυλοι των 17 πώρινων ιωνικών κιόνων της εσωτερικής κιονοστοιχίας και στα δεξιά οι κάτω σπόνδυλοι των 39 πώρινων δωρικών κιόνων της πρόσοψης του κτίσματος. Το ανατολικό «εγκοιμητήριον» βρίσκεται στο βάθος της φωτ.
Τα δέντρα στα δεξιά της φωτ καλύπτουν τη βόρεια όχθη του χειμάρρου που χωρίζει το Ιερό στο κυρίως τμήμα του, το βόρειο, και τα βοηθητικά κτίσματα (ξενώνες κλπ) κοντά στη νότια όχθη.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Δωρικός ρυθμός.
Θεραπευτική.
Ιερό / Ιερά.
Ιωνικός ρυθμός.
Κλασική εποχή.
Στοά.