Αμφιάρειο Αττικής: Ανεμώνες ανάμεσα σε αρχαίες πέτρες
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_021.jpg
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής: Ανεμώνες ανάμεσα σε αρχαίες πέτρες
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 021.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνθη / λουλούδια.
Αττική.
Ιερό / Ιερά.