Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής: πέτρινες γούρνες στα Λουτρά των Ανδρών
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_016.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής: πέτρινες γούρνες στα Λουτρά των Ανδρών
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 016. Εκεί κάτω από τα πλατάνια και δίπλα στη καταπράσινη ρεματιά βρίσκονται τα ερείπια των ανδρικών λουτρών. Κατασκευή μάλλον του 4ου αι. π.Χ. στα ανατολικά του Μεγάλου Βωμού και της Ιερής Πηγής. Πέτρινες λαξευτές γούρνες στέκουν ακόμη δίπλα στα ερείπια του λουτρώνα.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Ιερό / Ιερά.
Λουτρό.