Αμφιάρειο Αττικής: Η Κλεψύδρα (υδραυλικό ρολόι) στη δεξιά όχθη του χειμάρρου
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_050.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής: Η Κλεψύδρα (υδραυλικό ρολόι) στη δεξιά όχθη του χειμάρρου
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 050. Στη δεξιά όχθη του χειμάρρου, ένα από τα σημαντικά κτίσματα του μεγάλου οικοδομικού συγκροτήματος είναι ένα υδραυλικό ρολόι (κλεψύδρα) το οποίο σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Πρόκειται για μία τετράπλευρη δεξαμενή με κλίμακα (πέτρινα σκαλοπάτια), όπως φαίνεται στη φωτ 053. Το βάθος της είναι 1,92 μ.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Ιερό / Ιερά.
Κλασική εποχή.
Νερό.