Αμφιάρειο Αττικής, στο Θέατρο: «ΝΙΚΩΝ / ΝΙΚΩΝΟΣ / ΙΕΡΕΥΣ / ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ / ΑΜΦΙΑΡΑΩΙ»
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_037a.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής, στο Θέατρο: «ΝΙΚΩΝ / ΝΙΚΩΝΟΣ / ΙΕΡΕΥΣ / ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ / ΑΜΦΙΑΡΑΩΙ»
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 037α. Κοντινό της επιγραφής που υπάρχει και στους πέντε μαρμάρινους θρόνους της ορχήστρας του Θεάτρου (1ος π.Χ. αι.).
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θέατρο αρχαίο.
Ιερό / Ιερά.
Ρωμαϊκή εποχή.