Αμφιάρειο Αττικής: Η ενεπίγραφη βάση του «αποκεφαλισμένου» θρόνου, του πιο καταστραμμένου από τους μαρμάρινους θρόνους στην ορχήστρα του Θεάτρου
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_037.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής: Η ενεπίγραφη βάση του «αποκεφαλισμένου» θρόνου, του πιο καταστραμμένου από τους μαρμάρινους θρόνους στην ορχήστρα του Θεάτρου
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 037. Στο Θέατρο. Αυτός ο τόσο καταστραμμένος θρόνος είναι ο τρίτος από τους πέντε μαρμάρινους θρόνους στην περιφέρεια της ορχήστρας, με άλλα λόγια είναι ο κεντρικός. Ίσως να καθόταν εδώ ο ίδιος ο αφιερωτής Νίκων, που κατείχε το υψηλότερο αξίωμα στην ιεραρχία του Ιερού. Να προσεχτεί στη φωτ ο τρόπος με τον οποίο έχει καταστραφεί, δηλαδή στην ουσία έχει κοπεί στα δύο, το μαρμάρινο κάθισμα: είναι φανερό ότι κάποιος έκοψε και απέσπασε όλο το πάνω μέρος, αφήνοντας στην αρχική του θέση το κάτω μέρος.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θέατρο αρχαίο.
Ιερό / Ιερά.
Καταστροφή μνημείων.
Μάρμαρο.
Οικοδομικά υλικά.