Αμφιάρειο Αττικής: Ένας από τους πέντε μαρμάρινους θρόνους στην ορχήστρα του Θεάτρου
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_036.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής: Ένας από τους πέντε μαρμάρινους θρόνους στην ορχήστρα του Θεάτρου
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 036: Στο Θέατρο. Γύρω από την περιφέρεια της ορχήστρας είναι τοποθετηµένοι πέντε µαρµάρινοι θρόνοι πλούσια διακοσμημένοι. Στο κάτω μπροστινό μέρος κάθε θρόνου έχει χαραχτεί μία επιγραφή, με ίδιο περιεχόμενο και στους πέντε: «Nίκων Nίκωνος ιερεύς γενόµενος, Aµφιαράωι». O ιερέας Nίκων, που καταγόταν από καλή οικογένεια του Ωρωπού, αφιέρωσε τους θρόνους στον Aµφιάραο τον 1ο π.X. αι., την εποχή της κυριαρχίας του Ρωμαίου στρατηγού Σύλλα (μεταξύ 86 και 80 ή 78 π.Χ.).
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θέατρο αρχαίο.
Ιερό / Ιερά.
Ρωμαϊκή εποχή.