Αμφιάρειο: Το ελληνιστικό Θέατρο του Ιερού (γενική άποψη, λήψη από τη ΒΔ πλευρά του κοίλου) και η Μεγάλη Στοά (στο βάθος δεξιά)
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_035.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο: Το ελληνιστικό Θέατρο του Ιερού (γενική άποψη, λήψη από τη ΒΔ πλευρά του κοίλου) και η Μεγάλη Στοά (στο βάθος δεξιά)
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 035. Απέναντι από την σχεδόν κυκλική ορχήστρα και το κοίλο, υψώνεται η αναστηλωμένη κιονοστοιχία του προσκηνίου µε οκτώ μονολιθικούς μαρμάρινους δωρικούς ημικίονες (µισές κολόνες) ανάµεσα σε δύο παραστάδες. Το προσκήνιο οικοδομήθηκε γύρω στα 200 π.Χ. Το ύψος των κιόνων και των παρατάδων είναι σχεδόν 1,90 μ (1,887 μ). Πίσω από το προσκήνιο και την καταστραμμένη σκηνή, διακρίνονται οι κίονες της Μεγάλης Στοάς.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Ελληνιστική εποχή.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θέατρο αρχαίο.
Ιερό / Ιερά.
Στοά.